วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว นางสาว ปาหนัน กอแก้ว
ชื่อเล่น (น้ำตาลหวาน)
ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่2
รหัสนักศึกษา554188084
วันเกิด 21 ตุลาคม 2536
ภูมิลำเนา จังหวัดสกลนคร
คติประจำใจ ยอมลำบากในวันนี้ จะสบายในวันข้างหน้า

รูปเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แสนน่ารัก